Gust

 • 31gust — gust1 [ gʌst ] noun count 1. ) a sudden strong wind 2. ) a sudden strong feeling or expression of emotion gust gust 2 [ gʌst ] verb intransitive if a wind gusts, it blows very strongly for short periods of time …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 32gust — [16] The underlying meaning of gust is ‘sudden rush or gush’, and related words refer to water or steam rather than wind. It was borrowed from Old Norse gustr ‘gust’, and the closely connected geysa ‘gush’ produced English geyser [18]. =>… …

  The Hutchinson dictionary of word origins

 • 33gust — 1. Coś w tym guście «coś podobnego, zbliżonego do czegoś, coś mniej więcej takiego; coś w tym stylu, coś w tym rodzaju»: – Dobrze, że jej tutaj nie przyprowadziłeś – powiedziała. – Gdyby się rozpłakała albo coś w tym guście, mogłabym się załamać …

  Słownik frazeologiczny

 • 34gust — m IV, D. u, Ms. guście; lm M. y ( a) 1. «poczucie piękna, harmonii, elegancji, wytworności; smak» Dobry, nie najlepszy, zły, dziwaczny gust. Mieszkanie urządzone z gustem. Ubranie w najlepszym guście. Mieć gust. Nie mieć gustu. 2. «upodobanie,… …

  Słownik języka polskiego

 • 35gust — 1 noun (C) 1 a sudden strong movement of wind: A sudden gust of wind blew the door shut. 2 a sudden strong feeling of anger, excitement etc: A gust of rage swept through him. 2 verb (I) if the wind gusts, it blows strongly with sudden short… …

  Longman dictionary of contemporary English

 • 36gust — /gʌst / (say gust) noun 1. a sudden, strong blast of wind. 2. a sudden rush or burst of water, fire, smoke, sound, etc. 3. an outburst of passionate feeling. –verb (i) 4. to blow in gusts: the wind gusted to 50 knots. {16th century; ? from Old… …

 • 37gust — [16] The underlying meaning of gust is ‘sudden rush or gush’, and related words refer to water or steam rather than wind. It was borrowed from Old Norse gustr ‘gust’, and the closely connected geysa ‘gush’ produced English geyser [18]. Cf.⇒… …

  Word origins

 • 38gust — I. noun Etymology: Middle English guste, from Latin gustus; akin to Latin gustare to taste more at choose Date: 15th century 1. obsolete a. the sensation of taste b. inclination, liking 2. keen delight II …

  New Collegiate Dictionary

 • 39güst — gụ̈st 〈Adj.; nddt.〉 1. unbefruchtet, unfruchtbar (Tiere) 2. keine Milch gebend (Kuh) * * * güst   [niederdeutsch], Tierzucht: bezeichnet ein nicht trächtig gewordenes Tier, meist bei Rindern oder Pferden. * * * gụ̈st <Adj.; o. Steig.; nicht… …

  Universal-Lexikon

 • 40gust — Synonyms and related words: access, affection, aftertaste, alacrity, animation, anxiety, anxiousness, appetite, aroma, attribute, avidity, avidness, badge, bitter, blast, blaze, blow, brand, breathless impatience, breeze, burst, cachet, cast,… …

  Moby Thesaurus